Mersin Merkez Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , '' Dijital Sosyal İnovasyonda Sanat ve Yaratıcılık Üzerindeki Yıkıcı Etkinin Boyutları/CreArt '' KA2 Erasmus + projesi kapsamında paydaşları ile birlikte Online Öğrenme Platformu oluşturuyor.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Projenin amacı ve süreci şu şekilde ;

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde gerçekleşen  “Dijital Sosyal İnovasyonda Sanat ve Yaratıcılık Üzerindeki Yıkıcı Etkinin Yeni Boyutları/CreArt” adlı "2020 -1-TR01-KA227-ADU-097776 nolu KA2 Erasmus+ projesi; Dijital Sosyal İnovasyonu (DSİ) geliştirmek için sanat, yaratıcılık ve dijital teknolojinin etkileşime girdiği bir eğitim paketini gerçekleştirmek için bir Stratejik Ortaklık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Avrupa ortakları İtalya ; Ecoistituto del Friuli Venezia , İspanya ; DOMSPAIN SLU , Romanya ; Asociatia TEAM 4 Excellence , Türkiye Ortakları Adana ; Sarıçam Hem , Adana ; Karataş Hem , Tarsus ;  Mesleki Girişimciler ve Toplum Gönüllüleri Derneğidir.

CreArt projesi ile Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde  aşağıdakileri içeren bir eğitim paketi gerçekleştirecektir:

• Sosyal eğitimciler ve öğretim elemanlarına DSİ'de yaratıcılık ve sanat kullanımı konusunda eğitim verecek bir eğitim modülü.

• Öğrencilerin edindikleri bilgileri uzaktan uygulayacakları laboratuvarlar.

• Sosyal eğitimcilerin/eğitim personelinin eğitim materyalleri bulabileceği ve deneyimlerini toplayıp paylaşabileceği sanal bir topluluk.

• DSİ'de yaratıcılık ve sanat üzerine eğitici bir multimedya kitabı.

Bu doğrultuda projenin hedef grubu öğretmenler,sosyal eğitimciler ve öğretim elemanlarıdır. Paydaşlar ise DSİ ile ilgilenen kişiler, stklar, dernekler, sosyal hizmet merkezleridir.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, ortakların eşgüdümlü çalışması ile titizlikle hazırlanan birinci fikri çıktı “Yaratıcılık ve Sanatla Sosyal Entegrasyon Eğitim Paketi ve Online öğrenme moodle platformu kurum tarafından yapılan toplantı ile “hedef grup ve paydaşlara tanıtıldı, yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirildi.