20.12.2019, 11:06

'Popüler Kültür' Dedikleri

Her geçen gün daha çok duymaya başladığımız, kulaklarımıza aşina olan ve iki kelimeden oluşan  Popüler Kültür dedikleri de ne ola ? 

Bu sorunun cevabını tabii ki biliyorsunuz. Çünkü sadece duymak değil bilmeden de bir parçası haline geldiğimiz ve bazen istemeden müptelası bile olabildiğimiz bir dayatma mı ?
Yoksa günümüzü kolaylaştıran, dünyamızı yeniden yorumlamaya yarayan bir olgu mu ?

Gelin beraberce inceleyelim.

Kelime ne kadar bilindik olsa da bir konu hakkında fikir öngörüsünde bulunmak için  ilk yol  bence araştırılacak konunun sözlükteki anlamına bakmaktır. Kelimelere ayırarak analiz edersek sözlük anlamı olarak ' Kültür ' kelimesinin karşılığında Türk Dil Kurumu şöyle bir tanım yapar;

'Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü' Kültürün tanımıdır. 
Popüler kelimesinin anlamının ' Herkesçe bilinen, tanınan'  olduğu herkesçe malumdur.

İşte bende bu klasik tanımlamalar ve yöntemlerin hem içinde hem dışında kalarak 'Popüler Kültür' dedikleri olguyu analiz etmek istiyorum. 

Popüler Kültürü Nasıl Açıklayalım;

Çünkü konu kültür olunca tanımın klasik yönleri ile açıklanması gerekir fikri ön plana çıkıyor. Fakat  kültürün yaşayan bir olgu olduğu düşünüldüğünde ise popüler olmasının abesle iştigal olmaması gerektiği gibi bir sonuç akla geliyor.
Klasik anlatımı olarak yukarıda kelime manasını gördüğümüz kültür kelimesi;İnsanlığın ortak geleneklerinin, göreneklerinin, din, dil gibi tüm maddi ve manevi değerlerinin aynı çatı altında toplanması ve tek kelime ile ifade edilebilmesi olarak özetlenebilir.

İşte tam da bu noktada popüler kültürün insan ürünlerinin nasıl olabileceği konusunda dünyada ve ülkemizde ibretlik ( !) hikayelerin varlığını her geçen gün izlemekteyiz.

Kimi gün daha reşit bile olmamış, sözüm ona bir 'sanatçının ( ! ) ' milyonları arkasından sürüklemesiyle,

Kimi gün ise yukarıdaki tanıma uyan birinin tüm dünya gençliğinin bilip tanıdığı, üstüne üstlük örnek aldığı kişiler olarak karşımıza çıkmasıyla anlıyoruz popüler kültürün çıktılarını.

Ülkemizde de benzer şekilde adına yazar, sanatçı vb. gibi ifade edilen popüler kültür örneği kişileri görmekteyiz.

Popüler kültürün ürünü olarak muhatabımız sadece dejenere sanatçılar değil elbet. Popüler kültürün bir çok alanda daha başka ürünleri de bugün insanlığı tehdit ediyor.

Birisi ' Tehdit ' mi dedi?

Örneğin bundan çok uzak değil elli sene öncesine kadar dünya üzerinde her milletin bir mutfak ananesi, geleneği, göreneği varken bugün bunun fast food denilen bambaşka bir yemek kültürü dayatması ve popüler kültür ürünü olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.

Burada yemek örneği üzerinden anlatılmak istediğim kültür erozyonu ve bambaşka bir kültür dayatmasının örneklerini; müzik, giyim, mimari vb. gibi hayatın bir çok alanında da çeşitlendirebiliriz.

Popüler kültürün yukarıdaki anlatımıyla insanlığın milletlerden oluşma geleneğini yıkmaya başlaması; sanat dalları,mimari, yemek kültürü vb. gibi konularda kültür erozyonu oluşturmasının yanında doğru anlaşılması gereken olumlu yanları da var denilebilir. 

Bu konu sosyoloji le alakadar bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır diyerek biraz da konuya sosyolojik bir açıdan bakmaya çalışalım.

Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla; 

Bu noktadan sonra sosyoloji ilminin engin sınırları ile konuyu açıklamalıyız diye düşünüyorum. Sosyolojiye farklı sosyal kuşakların var olduğu bilgisinin ışığında bu kuşakların belli başlı özelliklerinin, dünyaya bakış açılarının, gereksinimlerinin, vb. dünyaya gelme yıllarına göre farklılaştıkları izlenmektedir.

Sosyolojiye Göre Kuşaklar:

• Büyük Değişim Kuşağı (The Lost generation):1900-1914 arasında doğanlar
• Umut Kuşağı (The Greatest generation):1914-1924 arasında doğanlar
• Buhran Kuşağı (The Slient Generation):1925-1945 arasında doğanlar
• Bebek Patlaması Kuşağı (Baby Boomers) :1945-1965 arasında doğanlar
• X Kuşağı (Generation X):1965-1977 arasında doğanlar
• Y Kuşağı (Generation Y):1977-1994 arasında doğanlar
• Milenyum Kuşağı (Millenials Generation):1994-2003 arasında doğanlar
• Z Kuşağı (Generation Z):2003 ve sonrası doğanlar…

Yukarıdan da anlaşıldığı üzere bir örnekle açıklayacak olursak; 

Z kuşağı üyelerinin çoğunlukta olduğu bir dünyada Y kuşağı üyelerinin hayretle izlediği olaylarla ilgili X kuşağı üyelerinin belki de haberleri bile yoktur.
Sosyolojinin  insanı ve evreni anlamlandırarak açıklayan doğası gereği kuşakların varlığı düşünüldüğünde bunun eşyanın tabiatı gereği olduğu anlaşılır. Tabii ki insanların böyle bir sınıflandırmada belirgin ortak özelliklerinin olduğu görülebilir.

Kuşakların varlığı ve ortak özelliklerinin daha da ortaya konulduğu şimdiki zamanlarda bu kuşakları birbirine bağlayan sihirli bir varlıktan söz edilmelidir. Bu sihirli varlık, kanımca 'kültürdür'.

Kültür,  yukarıda belirtilen kelime manasıyla geçmişten geleceğe bu değerler manzumesinde çimento vazifesiyle insanlığın ortak binasını ayakta tutan en büyük faktördür. 

Kuşaklar arası çatışmaları, belirsizlikleri, anlam kargaşalarını yok edecek bu sihirli sözcüğün ifade ettiği değerler manzumesi her geçen gün klasik anlamıyla kuşaktan kuşağa aktarılsa da popüler kısmı sayesinde ne yazık ki magazinleştirilerek yok olmakta veya unutulmaktadır.

Bazı milletlerin kültürlerini kuşaktan kuşağa aktarma konusunda daha başarılı olduğu izlenmektedir. Ama bazı milletlerin popüler kültürün esiri olarak ne olduğu belirsiz bir kültürleşme ve kültürlenme örneği sergiledikleri görülmektedir.

Geçmişten aldığı öğretilerini, yaşantılarını, dini, milli, töresel değerlerini, sanat anlayışlarını  vb.  gelecek nesillere aktaramayan tüm diğer milletlerde aynı sonucun görüleceği unutulmamalıdır.
Geçmişleri ile bağları kopan bu milletlerin köksüz bir ağaç gibi ömürlerinin de tarih sahnesinde fazla uzun olmayacağı aşikardır.

Popüler kültürün adına sanatçı denilen ve daha çok Z kuşağında karşılık bulan insan örnekleri, milletlerin yemek kültürlerinin, müzik kültürlerinin, mimari kültürlerinin, yazınsal kültürlerinin, dini ve milli vb. gibi kültürlerinin erozyona uğratan başka örnekleri bulunmaktadır. 

Peki Bu Popüler Kültür örneklerine Karşı Ne Yapmalı?

Popüler kültüre karşı geçmişten gelen öğretilerimizi; yaşantılarımızı, dini, milli, töresel değerlerimizi, sanat anlayışımızı, vb.  gelecek nesillere aktarmak için öncelikle unutmamalı ve bu değerler manzumesini yaşayarak kuşaktan kuşağa aktarmalıyız. Popüler kültür ürünlerine karşı milli karşılıklar üretmeli ve bu erozyonu en az tahriple atlatmalıyız.

Geleceğe ancak geçmişini idrak edebilen milletler yön verebilirler. Geçmiş idrakinin geçmişe özlem olmadığı, gelişim ve değişimin her bilim alanında olduğu gibi sosyoloji gibi insani ilimlerde de görüldüğü bilinmelidir.

Sosyolojik olarak kuşaklar arasındaki farklılıklar, eşyanın tabiatı gereği normal olgulardır. Kuşaklar arası çatışmaların görülmesi de buradan yola çıkılarak olası durumlardır. 

Burada amaç geçmişten aldığı gücü geleceğine yön verebilmek için kullanan bir gençlik tezahürüdür. Bu gençlik adına Z kuşağı da dense bugünkü teknolojik gelişmeleri günü gününe takip ederek dünyadaki gelişim ve değişime ayak uydururken geçmişinin izlerini her zerresinde taşıyacak, milli, ahlaki, dini ve tüm diğer unsurlarıyla kültürünü hayatına yansıtacaktır.

X,Y,Z vb kuşaklarının mensuplarının popüler kültürün dayatmalarının karşısında ortak bir refleks göstermeleri ve milli kültür unsurlarıyla donatılmaları hedeflenmelidir. 

Bu bağlamda bu kuşakların mensuplarının popüler kelimesinin anlamı gibi herkesçe bilinen, bilinmesi gereken konularda ( bilimsel vb. ) kendi özelliklerini dünya milletleri ile yarışacak şekilde   geliştirmeleri arzu edilmektedir.

Dedelerinin mektuplarını okuyamayan bir gençliğin, geleceğin Büyük Ülkesi  Türkiye vizyonumuzda en basit ifadesiyle sığ ve mesnetsiz kalacağı bir gerçektir.

Popüler kültürün iyi tarafları ile doğru anlaşılması ve milletlerin gelişim ve değişiminde bu noktalarda yarış halinin devamının  (bilimsel konular vb. gibi durumlarda) iyi olduğu ortadadır.

Fakat popüler kültür dayatmasının; kültür, ahlak ve değerler gibi hususlarda toplum üzerinde derin erozyonlara sebep oluyor olmasının Türk aile yapısına ve Türk Milletinin ortak geleceğine çok büyük zararlar vereceği  gerçeğinden yola çıkarak önlem alınması gereken bir konu olduğu aşikardır.

Bu hususta popüler kültürle doğru mücadele edebilmek için, milli kültür vurgusunun yapılarak buna göre gerekli iş ve işlemlerin geliştirilmesi elzemdir.


Sağlıcakla, hoşça kalın...
Yorumlar (1)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Abdullah Erkmen 2 yıl önce
Bilimsel bir makale ağırlığında ve güncel bir önemi olan konu olarak harika bir yazı! Elinize, yüreğinize sağlık. İzninizl paylaşıyorum
29°
açık
Namaz Vakti 24 Haziran 2021
İmsak 03:32
Güneş 05:17
Öğle 12:49
İkindi 16:40
Akşam 20:11
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30