AHMET AKIN
AHMET AKIN
Yazarın Makaleleri
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ İÇİN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNDE KDV UYGULAMASI
Limanlarda, hava meydanlarında ve serbest bölgelerde yerli ve yabancı firmaların uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak verilen aracılık hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı ile söz konusu aracılık...
YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ İŞLERİ İLE TEKNİK HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI
A-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; "Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye...
HUKUKUN GÖZYAŞLARI DİNMEDEN TÜRKİYE’DE HER ŞEY ÇOK ZOR OLACAK
Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in söylediği gibi; 'Bir günlük adaletle yönetim, 60 yıl ibadet etmekten daha üstündür.” Aslında adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır ve medeniyetin ilk şartıdır. Adaletin egemen olmadığı...
MERSİN BAŞKANLARINI ARIYOR
Çoğunlukla, partimizin adayı diyerek yeteri kadar tanımadığımız kimseleri belediye başkanı seçiyoruz.Yetersiz birisinin seçilmesinden sonra da oy verdiğimize pişman oluyoruz ve belediye başkanından nasıl kurtulacağımızın hesaplarını...
DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ VE KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ
Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükellef olarak tanımlanmakta ve bunların sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar vergiye tabi tutulmaktadır. Bununlaberaber Gelir Vergisi Kanununun 3.maddesindeki şartları...
DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELER TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Bu tebliğ hükümlerine göre:   1)Türkiye'de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmelerinde...
KONKORDATO BİR İFLAS ANLAŞMASIDIR
Konkordato'nunTürkçe karşılığı 'iflas anlaşması”dır. Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan...
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
Peşin Ödeme: İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı herhangi bir risk üstlenmemekte, ithalatçı ise malların gönderilmemesi yada malların sipariş niteliğine...
SÖZLEŞMEYE DAYANARAK KESİLEN CEZANIN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI
Kurumlar Vergisi Yönünden: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı;...
BİR ÜLKENİN GELECEĞİ, O ÜLKE İNSANLARININ GÖRECEĞİ EĞİTİME BAĞLIDIR.
Beş yıldızlı oteller ayarında okul binaları da yapsak bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan öğrenciye el veren, ona dokunan öğretmene verdiğimiz değerdir. Bugün dünya ekonomik krizin çözümünü eğitimde arıyor. Türkiye'de eğitimin,...
YARGI BAĞIMSIZLIĞI ve HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
Yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, terör, ekonomik kriz, dış ilişkiler, sosyal ve etnik sorunlarla mücadele etmeye çalışan Türkiye'de zaman kaybedilmeye devam ediliyor. Türkiye'nin sosyal ve toplumsal dokusu göz önüne alınmadan günübirlik...
BİLANÇODA KAYITLI TAŞIMAZLARIN DEĞERLERİNİN YENİDEN HESAPLANMASI
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef...
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI
VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN: Genellikle kat/arsa karşılığı inşaatlarda;  - Kat karşılığı olmak üzere arsa sahibine daire verilmesi durumunda karşılığı ayni olan bir taahhüt söz konusudur. Arsa sahibi arsasının bir kısmını müteahhide...
MERSİN’İN PARLAYAN YENİ YILDIZI... “ÖZEL ŞİŞECAM MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ”
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) bünyesinde, öğrencilerin tamamına mükemmel bir gelecek için; Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı, Mesleki ve Teknik alanda kaliteli eğitim veren, bilim ve teknolojide kendine denk kurumlar ile rekabet...
YURTDIŞINDAKİ BİR FİRMAYA İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN DANIŞMANLIK HİZMETİNİN KURUMLAR VERGİSİ VE KDV AÇISINDAN DURUMU
Sözleşme gereği yurt dışında bulunan işletmeye internet üzerinden verilen danışmanlık hizmetinde Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) uygulaması aşağıda yazılı şekildedir:   KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:   5520...
ANONİM ŞİRKET PAY SENETLERİNİN SATIŞININ VERGİLENDİRİLMESİ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Değer artışı kazançları" başlıklı mükerrer 80 inci maddesinde, "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. 1. İvazsız olarak iktisap...
TRANSİT TİCARETİN KDV ve Ba-Bs BİLDİRİMİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Transit Ticaret: Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya...
KREDİ FAİZLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
163 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine...
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERDE SÜREKLİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLIYOR
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği ResmiGazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmeliğin amacı; Serbest Muhasebeci Mali...
SİYASET VE DİN
Nazar değmesin (!) Türkiye'de din ve siyaset kardeş kardeş toplumu etkisi altına almaya  son sürat devam ediyor. Din, siyasetten vazgeçemeyeceği gibi, siyaset de dini ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Şimdi bunların arasına üçüncü...
DEMOKRASİNİN AZI YA DA ÇOĞU OLMAZ. TAM DEMOKRASİ OLUR…
Türkiye'nin demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirebilmesi için daha kaç yüzyıl geçmesi gerektiğini bilemem ama, bugünkü durumun da çok fazla sürdürülemeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'nin bugün içinde...
CARİ AÇIK RİSK TAŞIYICI BOYUTLARA ULAŞTI
Sadece enflasyon ve para politikalarına odaklanarak ekonomik büyümeyi sağlamak ve refah seviyesini yükseltmek olanaklı değildir. Dünyanın on yedinci büyük ekonomisine sahip olduğumuzu söyleyerek, madalyanın öteki yüzünü görmemezlikten gelerek...
TEDARİKÇİ FİRMALARDAN TEMİN EDİLMEK SURETİYLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA BELGE DÜZENİ
İnternet üzerinden perakende satış yapılacak bir web sitesi kurularak, internet sitesi üzerinden satışı yapılacak tedarikçi firma ürünlerinin ve fiyatlarının sergileneceğini, internet şirketi bünyesine hiçbir şekilde mal alımı yapılmayacağı,...
PROJECİ BAŞKAN İBRAHİM GENÇ
Bir zamanlar idare edilen, suskun olan, seyirci durumundaki vatandaş artık başka yerlerde olup bitenleri daha yakından izliyor, istenirse yapılabileceklerin farkında. Talep ve beklentileri daha belirgin. Onu yuvarlak sözler değil de, aldığı somut...