AHMET AKIN
AHMET AKIN
Yazarın Makaleleri
ŞİRKET ORTAĞININ AR-GE TEŞVİKİNDEN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI
Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin bu faaliyetlerde görev alan şirket ortağı ve yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler dolayısıyla stopaj teşviki uygulamasından yararlanılıp yararlanılmayacağı...
TÜRKİYE’NİN FALINDA S-400 FÜZELERİ GÖRÜNÜYOR
Türkiye'de iktidar krizleri çok seviyor. Ancak, her krizin sonunda faturayı ödeyen halk oluyor. S-400 FÜZELERİ ile ilgili yaklaşmakta olan krizin ilk ateşini Trump, Türkiye'yi 'Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi”nden çıkararak...
SATIŞ ve PAZARLAMA DANIŞMANLIK FAALİYETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Satış ve pazarlama danışmanlığı hizmeti nedeniyle serbest meslek makbuzu mu yoksa fatura mı düzenleneceği hususunda zaman zaman duraksama yaşanmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli...
YURT DIŞINDAKİ FİRMA TARAFINDAN DÜZENLENEN “CREDİT NOTE” BELGESİ
Yurt dışındaki yerleşik firmalardan çeşitli ürünler ithal eden Türk firmaları, yurt dışı satıcılar tarafından ham maddelerin küresel piyasa dinamiklerine göre değişen fiyatlarına paralel olarak belli oranlarda 'credite note” şeklinde...
YURT DIŞI REKLAMASYON KESİNTİSİ GİDER YAZILABİLİR Mİ?
Satılan bir ürün, her zaman alıcısının beğenisini kazanmayabilir. İstenen niteliklere uygun olmayabilir, ayıplı olabilir, eksik olabilir, cinsinde hata olabilir, zamanında alıcıya ulaşmamış olabilir, alıcının hammaddesine zarar vermiş...
"TED GİBİ KONUŞ"
Teknoloji, Eğlence ve Dizayn sözcüklerinin baş harflerinden adını alan TED konferanslarının gördüğü ilgi bütün dünyada artarak sürüyor. 'Paylaşmaya değer fikirler” sloganıyla anılan, insanları bu denli etkileyen 18 dakikalık...
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARINA ÖNERİLER-2
Tüm yerel yöneticiler, belediye hizmetlerinin kentin her yerinde, aynı standartta ve kesintisiz olarak sağlanmasını ve kent halkının tamamının bu hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olduğunu kabul ederek göreve başlamalıdır. Sahil Yolu Adnan...
KOSTANTİNİYYE (İSTANBUL)
İngiliz yazar PHILIP MANSEL, bu kitabı ile bir şehrin ve bir ailenin 500 yıllık hikayesini anlatmış. Osmanlı'nın en parlak döneminden çöküşüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan zaman dilimini kapsayan, dünyanın en güzel...
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARINA ÖNERİLER
Bir zamanlar idare edilen, suskun olan, seyirci durumundaki vatandaş artık başka yerlerde olup bitenleri daha iyi izliyor, istenirse yapılabileceklerin farkında. Talep ve beklentileri daha belirgin. Onu yuvarlak sözler değil de, aldığı somut hizmet...
LİMAN SAHALARINDA DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN YAPILAN HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun (13/b) maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. İstisnanın uygulanması için hizmetin;...
YURT DIŞINDA MUKİM (YERLEŞİK) FİRMADAN ALINAN DANIŞMANLIK VE YAZILIM HİZMETİ KARŞILIĞINDA YAPILACAK ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ VE KDV STOPAJI
  I-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun birinci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların...
ŞİRKETLERDE AVANS KAR PAYININ VERGİLENDİRİLMESİ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında, sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira...
ALINAN VE VERİLEN YABANCI PARA CİNSİNDEN SİPARİŞ AVANSLARININ DÖNEM SONUNDA ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ DÖNEM KAZANCIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 280'inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici yerine alış bedelinin esas alınacağı, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı;...
KOYU MUHAFAZAKARLIK VE KATI MİLLİYETÇİLİK EVRENSEL OLMAYI ENGELLİYOR
Evrensellik ilkesi, hem bilgi hem de siyasal ve sosyal alanlarda mutlak geçerliliği ve mekana bağlı kalınmadığını savunan anlayış biçimidir. Bu anlamda evrensellik tüm insanlık tarafından benimsenmiş ilkeleri şart koşar. Gerçekliğin bir...
SAT-GERİ KİRALA İŞLEMİ İLE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR
12 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunla finansal kiralamaya getirilen değişiklikler neticesinde 'Sat ve Geri Kirala” işlemi beraberinde vergisel avantajlar getirerek daha geniş uygulama alanı bulmuş durumdadır....
İHRACATA İLİŞKİN FATURA TARİHİ VE İHRACAT KAPANIŞ TARİHLERİNİN FARKLI OLMASI DURUMUNDA KDV ve KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEM
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi Kurum Kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettiği safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının tespitinde,...
HAVAYOLLARI ACENTELERİNİN BELGE DÜZENİ
Seyahat acenteliği faaliyetinde bulunan firmaların uçak bileti satışı karşılığında alınan komisyon tutarlarının belgelendirilmesi aşağıda yazılı olduğu şekildedir: VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN: 334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel...
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ İÇİN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNDE KDV UYGULAMASI
Limanlarda, hava meydanlarında ve serbest bölgelerde yerli ve yabancı firmaların uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak verilen aracılık hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı ile söz konusu aracılık...
YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ İŞLERİ İLE TEKNİK HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI
A-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; "Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye...
HUKUKUN GÖZYAŞLARI DİNMEDEN TÜRKİYE’DE HER ŞEY ÇOK ZOR OLACAK
Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in söylediği gibi; 'Bir günlük adaletle yönetim, 60 yıl ibadet etmekten daha üstündür.” Aslında adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır ve medeniyetin ilk şartıdır. Adaletin egemen olmadığı...
MERSİN BAŞKANLARINI ARIYOR
Çoğunlukla, partimizin adayı diyerek yeteri kadar tanımadığımız kimseleri belediye başkanı seçiyoruz.Yetersiz birisinin seçilmesinden sonra da oy verdiğimize pişman oluyoruz ve belediye başkanından nasıl kurtulacağımızın hesaplarını...
DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ VE KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ
Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükellef olarak tanımlanmakta ve bunların sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar vergiye tabi tutulmaktadır. Bununlaberaber Gelir Vergisi Kanununun 3.maddesindeki şartları...
DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELER TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Bu tebliğ hükümlerine göre:   1)Türkiye'de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmelerinde...
KONKORDATO BİR İFLAS ANLAŞMASIDIR
Konkordato'nunTürkçe karşılığı 'iflas anlaşması”dır. Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan...
İstanbul masaj salonu sponsorumuz http://www.istanbulmasaji.com/'a teşekkürler.